Stemme og tale

Telefon: 4631 7231  Telefontid Kl. 8.00 -13.00

Stemme- og taleundervisningen  
Alle borgere i Greve, Solrød, Køge, Stevns, Lejre og Roskilde kommuner, der har tale- eller stemmevanskeligheder, kan frit henvende sig til SCR Kommunikation og anmode om en udredning. Herefter vil logopæden i samarbejde med borgeren tage stilling til, om der skal indledes et undervisningsforløb.

Åben telefonrådgivning
Der er åben telefonrådgivning vedrørende spørgsmål i forbindelse med stemmevanskeligheder. Du kan komme i kontakt med en logopæd onsdage i tidsrummet kl. 13.00-14.00 på tlf. 2124 3146.

Kommunikationshjælpemidler
SCR  Kommunikation hjælper også med ansøgning om hjælpemidler til alternativ eller støttet kommunikation. Du kan læse mere om disse hendes.

Medarbejdere i Stemme og tale

Stemme og tale