Informations- og kommunikationsteknologiske hjælpemidler (IKT)

IKT-Rådgivningen Telefon: 4631 7231  Telefontid Kl. 8.00 -13.00

Du kan få vejledning om, hvilke hjælpemidler der eksisterer til bestemte typer funktionsnedsættelser og hvilke muligheder, du har for at søge om støtte. De forskellige diagnoser og funktionsnedsættelser kan du læse mere om under Tale/StemmeHøre og Syn

 

Eksempler:

  • ALS (Amyotrofisk Lateral Sclerose)
  • Erhvervet hjerneskade
  • Psykisk udviklingshæmning
  • Parkinson
  • Sclerose
  • Bevægehandicap

IKT-Rådgivningen rådgiver og vejleder om hjælpemidler til personer med funktionsnedsættelser i relation til at kunne tale og/eller skrive samt hjælpemidler til alternativ betjening af computeren for de, som har fysiske funktionsnedsættelser.

 

Hent folderen her: IKT-rådgivning (pdf - 657 kb)

 

Se ydelseskataloget side 42 og 43.

Ansøgning om IKT-hjælpmidler

Indlæser formular