Informations- og kommunikationsteknologi (IKT)

IKT-Rådgivningen Telefon: 4631 7231  Telefontid Kl. 8.00 -13.00

IKT-Rådgivningen

Alle borgere i Greve, Solrød, Køge, Stevns, Lejre og Roskilde kommuner, der har kommunikationsvanskeligheder, kan frit henvende sig til SCR Kommunikation og anmode om en udredning. Ved udredningen vil IKT-konsulenten vurdere om kommunikationen kan understøttes af et kommunikationshjælpemiddel, eller om der skal igangsættes et rådgivningsforløb. 

Hvis det vurderes, at kommunikationen kan støttes af et kommunikationshjælpemiddel, vil IKT-konsulenten vejlede om, hvilke hjælpemidler der findes, og igangsætte en afprøvning. IKT-konsulenten vil efterfølgende rådgive om hvilke muligheder der findes for at søge om hjælpemidlet.

Et kommunikationshjælpemiddel vil altid blive ledsaget af et undervisningsforløb, både til borger og pårørende.

IKT-Rådgivningen rådgiver og underviser borgere med mange forskellige typer diagnoser. Se mere nedenfor.

Hent eller print folderne her: 

Se ydelseskataloget