Hjernerystelse

På SCR kan du modtage en tværfaglig indsats fra vores  hjernerystelsesteam, der består af synskonsulent, IKT-konsulent, optometrist, hørekonsulent og talekonsulent.

Tilbuddene gives efter lov om specialundervisning for voksne, hvilket betyder, at forløbene er korte og målrettede.

Vi tilbyder

  • Udredning, samtale og vejledning i forhold til din energi, hukommelse og sprog
  • Udredning, samtale og vejledning i forhold til lydfølsomhed, tinnitus og svimmelhed
  • Udredning og afprøvning af optik, filterbriller, indstilling af skærme og hjælp til ansøgning om synstræning

Åben telefonrådgivning
Har du fået en hjernerystelse og har behov for en vejledende samtale, kan du ringe og tale med en af vores konsulenter.

Vi har telefontid hver onsdag fra kl. 9.00 - 11.00 på tlf. Nr. 2154 6660.