Bestyrelsen for SCR Kommunikation

Bestyrelsen for SCR Kommunikation 

Formand

Jette Tjørnelund  - Politisk valgt

 

Næstformand

Birthe K. Vinner Nielsen - Danske Handicaporganisationer

 

Medlemmer

Bruno Sander Nielsen - Danske Handicaporganisationer

Vivi Risbjerg Sørensen - Brugerrepræsentant

Peter Munch Jørgensen  - Politisk valgt

Lene Lykkebo - Medarbejderrepræsentant 

Karen Schøn Munk - Medarbejderrepræsentant 

Lisbeth Jensen – Danske Handicaporganisationer

 

 

Vedr. forslag m.m til bestyrelsen

Hvis du som bruger af SCR Kommunikation har emner/forslag/spørgsmål, som ønskes forelagt bestyrelsen, kan du kontakte brugerrepræsentant, Vivi Risbjerg Sørensen 

på e-mail:  Vivivindinge@hotmail.com eller telefon nr.  2275 6837.