Bestyrelsen for SCR Kommunikation

Bestyrelsen for SCR Kommunikation 

Medlemmer

Maria Kongsaa, udpeget af byrådet

Birgitte Baktoft, formand, udpeget af byrådet

Anders Fransson, udpeget af Danske Handicaporganisationer

Birthe K. Vinner Nielsen, næstformand, udpeget af Danske Handicaporganisationer

Lisbeth Jensen, udpeget af Danske Handicaporganisationer

Nils Bo Hermansen, valgt af og blandt SCR Kommunikations brugere

Ditte Søbæk Johansen, valgt af og blandt SCR Kommunikations medarbejdere

Karen Munk, valgt af og blandt SCR Kommunikations medarbejdere

 

Referater af SCR Kommunikations bestyrelsesmøder findes på nedenstående link:

Referat af bestyrelsesmøde 26012023

Referat af bestyrelsesmøde 02032023

Referat af bestyrelsesmøde 27042023

Referat Af Bestyrelsesmøde 120923