Bestyrelsen for SCR Kommunikation

Bestyrelsen for SCR Kommunikation 

Medlemmer

Maria Kongsaa, udpeget af byrådet

Birgitte Baktoft, formand, udpeget af byrådet

Anders Fransson, udpeget af Danske Handicaporganisationer

Birthe K. Vinner Nielsen, næstformand, udpeget af Danske Handicaporganisationer

Lisbeth Jensen, udpeget af Danske Handicaporganisationer

Vivi Risbjerg Sørensen, valgt af og blandt SCR Kommunikations brugere

Lene Lykkebo, valgt af og blandt SCR Kommunikations medarbejdere

Karen Munk, valgt af og blandt SCR Kommunikations medarbejdere

 

Vedr. forslag m.m til bestyrelsen

Hvis du som bruger af SCR Kommunikation har emner/forslag/spørgsmål, som ønskes forelagt bestyrelsen, kan du kontakte brugerrepræsentant, Vivi Risbjerg Sørensen på e-mail:  Vivivindinge@hotmail.com eller telefon nr.  2275 6837.