Hjerneskade

Telefon: 4631 7231 Telefontid Kl. 8.00 - 13.00

Hjerneskadeundervisningen

Alle borgere i kommunerne Greve, Solrød, Køge, Stevns, Lejre og Roskilde, der har tale- eller sprogvanskeligheder, kan frit henvende sig til SCR Kommunikation og anmode om en udredning. Ved undersøgelsen afdækker logopæden/talepædagogen problemets karakter. Herefter vil logopæden rådgive og sammen med borgeren tage stilling til, om der skal indledes et undervisningsforløb.

SCR Kommunikation underviser borgere med hjerneskade, som har talevanskeligheder i form af fx afasi, dysartri og kognitive kommunikationsvanskeligheder.

Åben telefonrådgivning

Vi har åben telefonrådgivning vedr. sproglige vanskeligheder efter  f.eks, apopleksi eller anden sygdom i hjernen. Vi kan kontaktes torsdage kl. 14.00-15.00 på tlf. nr. 2466 1583.  

Kommunikationshjælpemidler

SCR Kommunikation hjælper også med ansøgning om hjælpemidler til alternativ eller støttet kommunikation. Du kan læse mere om disse under punktet IKT-hjælpemidler