Hjerneskade

Telefon: 4631 7231 Telefontid Kl. 8.00 - 13.00

Hjerneskadeundervisningen

Alle borgere i kommunerne Greve, Solrød, Køge, Stevns, Lejre og Roskilde, der har tale- eller sprogvanskeligheder, kan frit henvende sig til SCR Kommunikation og anmode om en udredning. Ved undersøgelsen afdækker logopæden/talepædagogen problemets karakter. Herefter vil logopæden rådgive og sammen med borgeren tage stilling til, om der skal indledes et undervisningsforløb.

SCR Kommunikation underviser borgere med hjerneskade, som har talevanskeligheder i form af fx afasi, dysartri og kognitive kommunikationsvanskeligheder.

Kommunikationshjælpemidler

SCR Kommunikation hjælper også med ansøgning om hjælpemidler til alternativ eller støttet kommunikation. Du kan læse mere om disse under punktet IKT-hjælpemidler

Åben telefonrådgivning

Vi har hver mandag åben telefontid fra kl 14-15 på tlf. nr. 2466  1583.