Tale/stemme

Telefon: 4631 7231  Telefontid Kl. 8.00 -13.00

Taleundervisningen

Alle borgere i Greve, Solrød, Køge, Stevns, Lejre og Roskilde kommuner, der har tale- eller stemmevanskeligheder, kan frit henvende sig til SCR Kommunikation og anmode om en udredning. Ved undersøgelsen afdækker logopæden/talepædagogen problemets karakter. Herefter vil logopæden rådgive og sammen med borgeren tage stilling til, om der skal indledes et undervisningsforløb.

SCR Kommunikation underviser borgere med mange forskellige typer vanskeligheder:

  • Talevanskeligheder
  • Stemmevanskeligheder
  • Stammen
  • Løbsk tale

Åben telefontid

Vi har åben telefontid tre gange om ugen, hvor du kan komme i kontakt med en af vores tre logopæder på stemmeområdet.

Ved spørgsmål om undervisningstider, kørsel, visitation rettes henvendelse til SCR Kommunikations hovedmail og telefon

 

Stemmeteamets telefontider er:

 

Tirsdage 11-12
Onsdage 13-14
 

Vi kan kontaktes på telefonnummeret er: 21243146

Kommunikationshjælpemidler

SCR  Kommunikation hjælper også med ansøgning om hjælpemidler til alternativ eller støttet kommunikation. Du kan læse mere om disse her.