Børn/unge under uddannelse

Der tilbydes rådgivning og specialpædagogisk bistand i forbindelse med undervisning af blinde og svagsynede elever i skoler, specialskoler og i hjemmet. Der kan undervises i brug af synskompenserende hjælpemidler både i skolen og i hjemmet. Desuden undervises der i mobility, hvor barnet lærer at orientere sig og færdes i sit nærmiljø.

 

Målgruppen er skolebørn under 18 år og deres forældre, som er registreret i Synsregisteret på Kennedy Centret i Glostrup. Personalet i tilknyttede institutioner og  fritidstilbud kan få tilbud om rådgivning. Synskonsulenten rådgiver også kommunale sagsbehandlere og personale på PPR-kontorerne om det enkelte barn.

 

Unge over 18 år med synshandicap tilbydes individuel rådgivning i forbindelse med uddannelses- og erhvervsvalg i samarbejde med de kommunale uddannelsescentre.

 

Synskonsulenten rådgiver og vurderer i samarbejde med børn, forældre og personale, hvilke hjælpemidler barnet har brug for. Det kan fx være CCTV, computer og synskompenserende programmer. Desuden rådgives der om lysforhold og adgangsveje.  

 

Skolekonsulenterne iværksætter undervisningsforløb for både elever, fagpersoner og forældre.

 

Vi tager initiativ til dannelse af netværksgrupper for børn og unge. Grupperne dannes efter behov og sammensætningen af vores børne- ungegruppe. Pr. november 2017, har vi tre netværksgrupper: en gruppe af unge i alderen 16-22 år, en gruppe af indskolingselever i alderen 6-10 år og en gruppe af blinde elever i folkeskolen. For gruppen af blinde elever, samarbejder konsulenterne fra SCR med synskonsulenter fra hele Sjælland, så netværket for vores få blinde elever bliver større og mere mangfoldigt både fagligt og socialt. Der afholdes årligt en computercamp for svagsynede og en computercamp for blinde elever, begge camps afholdes i samarbejde med synskonsulenter fra andre områder på Sjælland.

 

Fotos fra netværksmøde med indskolingsgruppen på SCR september 2017:

 

Billede fra netværksmøde med indskolingsgruppen på SCR september 2017:

 

Billede fra netværksmøde med indskolingsgruppen på SCR september 2017:

 

Videoklip med 2 synskonsulenter fra SCR Kommunikation, der underviser en pige i brug af hjælpemiddel: www.oejenaabner.dk/?cat=12  (det tager lidt tid at oploade klippet).

  

Print og hent foldere her:

 

Rådgivning for blinde og svagsynede børn (pdf - 654 kb)

 

Tilskud til briller for børn under 10 år (pdf - 724 kb)

  

Se ydelseskataloget side 41.