Blinde/nyblinde

Målgruppen er blinde borgere, hvis syn ligger indenfor blindeområdet. Synet på det bedste øje skal være på 6/60 eller derunder. Det betyder, at borgeren kan se noget på 6 meters afstand, hvor den normaltseende kan se det samme på 60 meters afstand. Man kan også få hjælp, hvis man har et synsfelt på mindre end 20 grader.

  

Vejledning og undervisning på SCR Kommunikation tager udgangspunkt i den konkrete borgers behov og vanskeligheder. Tilbuddet kan bl.a. indeholde: 

  • Samtale vedrørende øjensygdommen og den konkrete synsnedsættelse eller blindhed
  • Rådgivning i forhold til de forandringer, synsnedsættelsen eller blindheden medfører i dagligdagen
  • Afprøvning af hjælpemidler (fx lupper, elektroniske hjælpemidler, talende ure, afspiller til lydbøger, mobilityhjælpemidler mv.)

Pårørende er altid meget velkomne til at deltage.

 

Der kan også ydes vejledning og supervision til pårørende og til fagpersoner, der har kontakt med den blinde/nyblinde.

 

Vejledning og undervisning kan gives i SCR´s lokaler eller i borgerens eget hjem.

 

Se Link (Ydelsekatalog) side 34.  

 

Hvis man har problemer med at åbne eller læse PDF-filer, der ligger på hjemmesiden, kan man altid kontakte sekretærerne på telefon 4631 7231.