Læse- og skrivevanskeligheder

Telefon: 4631 7231  Telefontid: Kl. 8.00- 13-00

Ordblindeundervisningen

Undervisningen henvender sig til voksne, der har vanskeligheder med læsning eller skrivning og som samtidig har andre kommunikationsvanskeligheder.

Alle borgere i Greve, Solrød, Køge, Stevns, Lejre og Roskilde kommuner kan gratis henvende sig til SCR Kommunikation og anmode om en udredning.

Ved undersøgelsen afdækker læsekonsulenten problemets karakter. Herefter vil konsulenten rådgive og sammen med borgeren tage stilling til, om der skal indledes et undervisningsforløb.

OBS! Vær opmærksom på, at den almindelige ordblindeundervisning foregår på VUC:  www.vucroskilde.dk, hvor man altid kan henvende sig, hvis man har læse- og skrivevanskeligheder.