Læse- og skrivevanskeligheder

Telefon: 4631 7231  Telefontid: Kl. 8.00- 13-00

Borgere med ordblindhed i kombination med andre vanskeligheder

OBS! Vær opmærksom på, at den almindelige ordblindeundervisning foregår på VUC: www.vucroskilde.dk, hvor man altid kan henvende sig, hvis man har læse- og skrivevanskeligheder.

SCR Kommunikations tilbud

SCR Kommunikation har kun tilbud til borgere med læse- og/eller skrivevanskeligheder, hvis det optræder sammen med andre kommunikationsvanskeligheder som fx høretab, psykisk sårbarhed m.v.

Ved undersøgelsen afdækker læsekonsulenten problemets karakter. Herefter vil konsulenten rådgive og sammen med borgeren tage stilling til, om der skal indledes et kort undervisningsforløb.