Læse- og skrivevanskeligheder

Telefon: 4631 7231  Telefontid: Kl. 8.00- 13-00

Borgere med ordblindhed og andre udfordringer

OBS! Vær opmærksom på, at den almindelige ordblindeundervisning foregår på VUC: www.vucroskilde.dk, hvor man altid kan henvende sig, hvis man har læse- og skrivevanskeligheder.

SCR Kommunikation har kun tilbud til borgere med læse- og/eller skrivevanskeligheder, hvis det optræder sammen med andre kommunikationsvanskeligheder som fx høretab, psykisk sårbarhed m.v.

Alle voksne borgere i Greve, Solrød, Køge, Stevns, Lejre og Roskilde kommuner kan gratis henvende sig til SCR Kommunikation og anmode om en udredning.

Ved undersøgelsen afdækker læsekonsulenten problemets karakter. Herefter vil konsulenten rådgive og sammen med borgeren tage stilling til, om der skal indledes et kort undervisningsforløb.